3B ARMY është lider në realizimin e MAKETEVE dhe PRODUKTEVE 3D në Ballkan!

Studio jonë disponon teknologjinë më të fundit të Printimit 3D.

SIRI BUILDING 1: 200

helix building 1:100

helix building entrance

helix building angle

apartment 1:50

zyber hallulli 1:200

5 star resort 1:250

art museum project 1:100

mondrian villas project roadview 1:100

mondrian villas project lighting 1:100

HIGH SCHOOL project 1:100

AIRPORT building SC 1:500

industrial building 1:500

ELBASANI CASTLE  1:200

conceptual villas 1:100

library project 1:250

industrial building 1:500

ELBASANI CASTLE  1:200

conceptual villas 1:100

library project 1:250

art museum project 1:200

art museum project 1:200

interior design 1:50

index apartment 1:50

industrial 3d building 1:250

industrial 3d building 1:250

pernaska 1920 villa design 1:50

index apartment 3+1 1:100

 

3B ARMY

 

© 2017 3B ARMY - Terms of use - Privacy Policy - All Rights Reserved

MEDIA

EVENTS

ABOUT

CONTACT

FOLLOW US